Privacy en Persoonsgegevens

  • de client geeft de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling alle gegevens waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
  • de schoonheidsspecialiste schrijft de persoonlijke gegevens op een intakeformulier / klantenkaart.
  • deze gegevens worden in een daarvoor bestemde map bewaard en kunnen alleen worden ingezien door de schoonheidsspecialiste van Brows Face & Body.
  • de schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft gedeeld zowel op papier als mondeling tijdens de behandeling.
  • informatie wordt als vertrouwelijk gezien als dit door de client is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de nodige informatie.
  • de schoonheidsspecialsite verstrekt nooit informatie aan derden.
  • de geheimhouding vervalt alleen in geval van wettelijke verplichting of een rechtelijke uitspraak is de schoonheidsspecialiste daartoe verplicht om de informatie aan derden te verstrekken.